Het Sociale Netwerk rondom de zorgvrager 'op zoek naar balans'

27 okt

Onder de Wmo en Jeugdwet 2015 zal, nog meer dan voorheen, een beroep moeten worden gedaan op de Mantelzorger en het sociaal netwerk van de zorgvrager. Sociale netwerken vormen een belangrijk onderdeel van het zorg- en ondersteuningsproces. Het vragen van hulp aan je omgeving is voor veel mensen een hoge drempel. Je moet accepteren dat je afhankelijk bent of wordt van anderen en er zijn veel vragen; “hoe pak ik dat aan? Hoe zit het met mijn privacy?” Maar andersom ook “kan ik iemand zomaar hulp aanbieden?” Meestal wordt er na enig zoeken een evenwicht gevonden in de combinatie van professionele en informele zorg en ondersteuning. Soms is het evenwicht wankel en kan het ondersteuningssysteem vastlopen als er één radertje uitvalt.

Wij willen graag van u weten:

  •          Wat vindt u van, meer dan voorheen, hulp van mensen uit uw familie, vrienden, buren?
  •          Hoe regelt u zo’n sociaal netwerk en wat heeft u er voor nodig?
  •          Hoe kunt u hierin zo goed mogelijk worden ondersteund?
  •          Waar liggen voor u de grenzen aan informele zorg die door 'niet familie' kan worden gegeven.
  •          Wat levert een sociaal netwerk op?

Wat gaan we deze middag doen?

Jan Scheepers van Mezzo zal als deskundige het een en ander vertellen over Sociale Netwerken. Een volwassen mantelzorger en een jonge mantelzorger zullen vanuit hun eigen ervaringen vertellen.

Daarna willen we deze middag zoveel mogelijk met u in gesprek gaan over sociale netwerken als onderdeel van het zorg- en ondersteuningsproces. U kunt vragen stellen en uw ervaringen, signalen en kennis delen met de aanwezigen. 

Aanmelden en informatie

Aanmelden kan tot vrijdag 23 oktober 2015 bij: info@belangenorganisatiesoverijssel.nl of (074) 2500 155

Graag vermelden: opgave bijeenkomst 27 oktober 2015 met uw naam, adres en telefoonnummer.

U ontvangt per email een bevestiging van uw aanmelding.

Tip voor Wmo-raden / Participatieraden: neem uw beleidsambtenaar mee naar de bijeenkomst.