Parkinson café

11 jan

Wet- en regelgeving

U krijgt meer informatie over de WMO en de WLZ. Sprekers WMO-consulent, WLZ-cliëntondersteuning, zorgmakelaar.  

Het Parkinson Café is een ontmoetingsplek voor iedereen, die met Parkinson(ismen) te maken heeft: patiënt, partner, familielid, mantelzorger en zorgverlener. Het biedt de gelegenheid om in ontspannen en positieve sfeer met anderen te praten die ervaringen en gevoelens kunnen begrijpen. Het belangrijkste doel is het onderlinge contact. Daarnaast wordt informatie gegeven over de Ziekte van Parkinson en Parkinsonisme. Er vinden bewegings- en recreatieve activiteiten plaats. De toegang is vrij.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Desiree Kruithof telefoon (0521) 53 6578 of Sandra Storck, telefoon (0522) 23 3864