Complimenten en klachten

Complimenten en klachten

Zorggroep Noorderboog vindt het belangrijk dat haar cliënten, bewoners en bezoekers tevreden zijn. Daarom streven onze medewerkers er naar om u tijdens uw behandeling of verblijf zo goed mogelijk te behandelen en zorg te verlenen.

Om onze cliënten zo goed mogelijk te helpen, vinden we het belangrijk om te weten wat u van onze zorg vindt.

Uw ervaring

Of het nou een klacht, een opmerking of een compliment is, wij horen het graag van u. Alleen dan kunnen wij onszelf blijven verbeteren. U kunt daarvoor altijd terecht bij de persoon door wie u geholpen bent of bij onze klachtenbemiddelaar. U kunt haar ook informeren via het contactformulier.

Signaal

Het kan voorkomen dat u en/of uw familieleden niet tevreden zijn over onze zorg- of dienstverlening. Dit kan te maken hebben met uw verblijf binnen de instelling of over sommige onderdelen van uw behandeling. Ook kan het zijn dat u niet tevreden bent over de bejegening door onze medewerkers. Dan horen wij dat graag van u. Uw ervaringen kunnen voor onze medewerkers een belangrijk signaal zijn om bepaalde zaken te verbeteren.

Gesprek

Het is meestel het beste om uw klacht te bespreken op de plek waar deze is ontstaan. Probeer uw ongenoegen direct kenbaar te maken bij degene die volgens u de klacht heeft veroorzaakt, of daarvoor verantwoordelijk is. Dit geeft de medewerker de mogelijkheid direct een oplossing te zoeken of eventuele misverstanden recht te zetten.

Klacht

Mocht u het om een of andere reden niet lukken met de betrokkene tot een goede oplossing te komen of vindt u het moeilijk om de persoon hierop aan te spreken, dan kunt u contact opnemen met de klachtenbemiddelaar of de klachtencommissie.