Klachtenbemiddelaar

Als het om de een of andere reden niet lukt uw klacht met de betrokken medewerker te bespreken, kunt u contact opnemen met de klachtenbemiddelaar.

De klachtenbemiddelaar kan u helpen de juiste weg te vinden voor de behandeling van uw klacht. Zij kan bemiddelen tussen u en degene over wie u een klacht heeft. Daarnaast kan de klachtenbemiddelaar u helpen bij het op schrift stellen van uw klacht en houdt ze u op de hoogte van de klachtenprocedure en de procedure bij aansprakelijkheidsstelling.

Contact

U kunt de klachtenbemiddelaar bereiken:

Klachtencommissie

Indien u ontevreden bent over de uitkomst van de klachtbemiddeling of u vindt uw klacht dusdanig ernstig dat u geen bemiddeling wenst, kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de klachtencommissie van Zorggroep Noorderboog.

Uiteraard wordt er vertrouwelijk omgegaan met uw informatie. De klachtenbemiddelaar heeft de plicht tot geheimhouding. Vanzelfsprekend heeft uw klacht geen negatieve gevolgen voor het verloop van de zorgverlening.