Missie en Visie

Het Expertisecentrum Noorderboog levert door hoogwaardige, geriatrische diagnostiek, behandeling, begeleiding en zorg een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van leven van vaak oudere cliënten in en buiten Zorgcombinatie Noorderboog.

Missie

Het ECN levert, door inzet van hoogwaardige diagnostiek, behandeling, begeleiding en zorg een bijdrage aan de kwaliteit van leven van veelal oudere cliënten met een complexe zorgvraag, binnen of buiten Zorgcombinatie Noorderboog. Het ECN draagt bij aan de verdere professionele ontwikkeling van de geriatrische zorg in de regio door het aanbieden van kennis en expertise aan zorgverleners. Het ECN beschouwt haar missie pas dan geslaagd wanneer haar expertise elders wordt gewaardeerd, ingekocht en navolging vindt.

Visie

Het Expertisecentrum Noorderboog benadert complexe, geriatrische problematiek vanuit multidisciplinair perspectief. Wij zijn vernieuwend, ambitieus en luisteren actief naar onze cliënten. Onze inzet helpt cliënten de regie over eigen leven zo lang mogelijk te behouden. Onze kennis concentreert zich op drie doelgroepen: ouderen, chronisch zieken en cliënten met verschillende ziektebeelden tegelijk. Onze cliënt kan kiezen waar hij deze zorg ontvangt. Wij behandelen ook aan huis.

Het Expertisecentrum Noorderboog wil toonaangevend en vooruitstrevend zijn in de regio als het gaat om zorg en behandeling voor ouderen en chronisch zieken. En een belangrijke speler in netwerken en ketens rond complexe ziektebeelden. Een expertisecentrum voor geriatrie en revalidatie met een eigen identiteit en kracht binnen Zorgcombinatie Noorderboog, maximaal gebruik makend van alle mogelijkheden die Zorgcombinatie Noorderboog biedt.