Dagbehandeling

Dagbehandeling

Iedereen die ouder wordt, heeft te maken met bepaalde beperkingen of problemen. Soms kunnen mensen door overdag onze dagactiviteiten te bezoeken toch nog thuis blijven wonen. Zo kan voor veel mensen eventueel met aanvullende hulp van thuiszorg voorkomen worden dat zij opgenomen moeten worden in een verpleeghuis. Er zijn verschillende vormen van dagactiviteiten binnen Zorgcombinatie Noorderboog.

Op verschillende locaties van Zorgcombinatie Noorderboog in Meppel en Steenwijk kunt u dagactiviteiten bezoeken. Er zijn verschillende redenen om mensen hiervoor aan te melden. Moet u revalideren na een operatie of een beroerte of heeft u dagelijkse behandelzorg nodig voor uw dementie, dan kunt u een van de dagbehandelinglocaties bezoeken. 

Heeft u vooral ondersteuning nodig bij de dagelijkse verzorging of wilt u daginvulling, begeleiding en verzorging krijgen, dan bent u meer op uw plek op de Dagverzorging. Dagverzorging is bedoeld voor zelfstandig wonende cliënten die in hun dagelijks leven problemen ondervinden door een lichamelijke beperking, psychogeriatrische beperking of met daginvulling.

Locatie

U kunt voor dagverzorging terecht op verschillende locaties in Meppel en Steenwijk. In Meppel kunt u ons vinden in locatie Meeuwenborgh. En in Steenwijk in woonzorgcentrum Nijenstede. Dagactiviteiten kunnen maximaal vijf dagen per week worden bezocht van 10:00 tot 16:00 uur. Als u een indicatie heeft voor dagverzorging dan wordt het vervoer van en naar de locatie voor u geregeld. Ook krijgt u een broodmaaltijd aangeboden tussen de middag.