Diëtetiek

Diëtetiek

Voeding bepaalt voor een groot gedeelte de kwaliteit van leven en neemt een belangrijke plaats in ons dagelijks leven in. De gezamenlijke maaltijden bieden structuur, gezelligheid en genot. Een diëtist komt in beeld bij de cliënt en/of diens verzorgende, na verwijzing van de specialist ouderengeneeskunde of huisarts. De diëtist doet onderzoek naar de voedingstoestand van een cliënt en stelt een voedingsplan op. De hulpvraag, de wensen en verwachtingen van de cliënt staat hierin centraal.

Diëtist

De zorg rond voeding van bewoners in een verpleeghuis is complex. Er zijn verschillende factoren die daarbij een rol spelen, zoals veroudering, ziekte, medicijngebruik, immobiliteit of gebitsproblemen. Het advies van de diëtist wordt afgestemd op de bewoner. De diëtist heeft een signalerende, ondersteunende en adviserende rol naar de medewerkers van de verschillende afdelingen en diensten.

De diëtist van Noorderboog werkt onder andere samen met de specialisten ouderengeneeskunde, logopedie, ergotherapie en verzorgenden van de afdeling om zo voor de cliënt tot een goede behandeling te komen. Dit gaat zo mogelijk altijd in overleg met de cliënt. De therapie wordt vervolgens door de diëtist (al dan niet in een multidisciplinair overleg) geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

Dieetbegeleiding

Een andere taak van de diëtist is individuele voeding- en dieetbegeleiding geven, zodat het advies altijd is afgestemd op de wensen en de behoefte van de cliënt. De doelen in het behandelplan vormen een integraal onderdeel van het multidisciplinaire zorgplan van de cliënt. Vraagstellingen van de bewoners of cliënten of verzorgenden en/of specialisten ouderengeneeskunde kunnen zijn:

  • ondervoeding
  • aangepaste energiebehoefte door ziektes, zoals Parkinson, spierziekten, Diabetes Mellitus, longaandoeningen of hartfalen
  • kauw- en slikproblemen
  • volledige/aanvullende sondevoeding
  • overgewicht
  • ontlastingsproblemen
  • decubitus, zowel preventief als curatief.