Ergotherapie

Ergotherapie

Door een ziekte of aandoening kunnen zich allerlei praktische problemen voordoen in het dagelijks leven. Ergotherapie leert u zo optimaal en zelfstandig mogelijk dagelijkse activiteiten uit te voeren in uw eigen woon-, leef- en werkomgeving.

Wat kan de ergotherapeut voor u betekenen?

De ergotherapeut kan u trainingen en adviezen geven, gericht op alle activiteiten van het dagelijks leven. Ook kan de ergotherapeut u adviseren over het gebruik van hulpmiddelen en voorzieningen. Daarbij kun tu bijvoorbeeld denken aan:

 • Zelfverzorging (wassen, kleden, eten)
 • Doen van de huishouding
 • Mobiliteit en vervoer (scootmobiel, 3-wielfiets, rolstoel, et cetera)
 • Vrije tijdsbesteding
 • Training en advies over valpreventie
 • Adviezen voor een goede zit- en lighouding (pijn, vergroeiingen, wonden, stijfheid)
 • Belasting en belastbaarheid (vinden van balans tussen in- en ontspanning).

We hebben veel ervaring op het gebied van bijvoorbeeld complexe ouderenzorg, beroerte (CVA), Parkinson, spieraandoeningen (MS/ALS), heup- of knieproblemen (orthopedie), niet aangeboren hersenletsel, reuma en dementie.

Eerste geprek en verder

In het eerste gesprek zal de ergotherapeut met u in kaart brengen wat voor u de belangrijkste probleemgebieden zijn. Daarna bespreekt u samen hoe het vervolg zal zijn. Behandelingen vinden plaats op de afdeling Ergotherapie of wanneer dat nodig is bij u thuis. Ergotherapie helpt u bij het oplossen van problemen bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. De ergotherapeut doet onderzoek en geeft training, begeleiding en advies aan u en/of uw naaste omgeving.

 • Onderzoeken waarom een bepaalde handeling niet meer goed mogelijk is.
 • Trainen en opnieuw leren handelen op de vertrouwde manier.
 • Trainen en begeleiden van andere werkwijze in dagelijkse handelingen (bijvoorbeeld eenhandig aankleden of zittend koken)
 • Adviseren over ergonomische werkhouding, werkomgeving
 • Begeleiding en advisering bij het leren omgaan met verminderde energie
 • Trainen in het leren omgaan met hulpmiddelen
 • Advisering en begeleiding bij eventuele aankoop van hulpmiddelen.

Hoe komt u bij de ergotherapeut?

De ergotherapeuten werken vanuit de verschillende locaties van Noorderboog. Ook komt de ergotherapeut vaak bij de mensen thuis. Juist in u eigen omgeving ondervindt u de dagelijkse beperkingen. De ergotherapeuten werken bij voorkeur op verwijzing van een huisarts of specialist. De door de arts ingevulde en ondertekende verwijsbrief neemt u mee bij uw eerste bezoek aan de ergotherapeut. Het is ook mogelijk om rechtstreeks een afspraak te maken.

Samenwerking

Onze ergotherapeuten werken regelmatig samen met externe zorgverleners en instanties. Zij zijn bekend met wet- en regelgeving over vergoeding van hulpmiddelen en aanpassingen.

Vergoeding

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van uw zorgverzekering (10 uur per kalenderjaar). Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden meer uren. Houdt u rekening met het eigen risico wanneer dit nog niet (volledig) besteed is.

Individueel of groepsverband

Naast individuele trainingen worden er afhankelijk van de vraag enkele trainingen in groepsverband aangeboden.

Meer informatie

Wilt u meer informatie, neemt u dan gerust contact met ons op.