Fysiotherapie

Fysiotherapie

Onze fysiotherapeuten hebben specifieke kennis van ouderdomsziekten met de daarbij passende fysiotherapeutische behandeling. Zij zijn gespecialiseerd in het behandelen van de ouderen met meervoudige gezondheidsproblemen. 

Fysiotherapeutische zorg richt zich op het behouden of vergroten van zelfstandigheid, en de ervaren kwaliteit van leven bij bewegingsproblemen. De behandeling kan ook gericht zijn op het verminderen van achteruitgang. Fysiotherapie kan hierbij gebruik maken van kunst- en/of hulpmiddelen.

Zorgvraag centraal

De fysiotherapeut onderzoekt, behandelt en begeleidt de cliënt. De basis is het behandelplan, dat samen met de patiënt wordt opgesteld. Hierbij staat de zorgvraag van de cliënt centraal.

Doel van de behandeling

De fysiotherapeut kijkt samen met de patiënt naar de te bereiken doelen. Waar nodig wordt samengewerkt met collega's van andere vakgroepen. De fysiotherapeutische zorgverlening kan zowel individueel als in groepsverband gegeven worden.

Orthopedie

Als er sprake is van een hulpmiddel of een aanpassing daaraan, is er (intensief) contact met de orthopedisch schoenmaker en/of de orthopedisch instrumentmaker om samen tot een passende oplossing voor de cliënt te komen.

Meer informatie

Voor verdere informatie of het maken van een afspraak kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de afdeling Fysiotherapie van de desbetreffende locatie.