Maatschappelijk werk

Wanneer u door ziekte of handicap aangewezen bent op de zorg of behandeling van Zorggroep Noorderboog kan dat heel ingrijpend  zijn. Door ziekte of een ongeval kan uw leven en dat van uw naasten uit balans raken. 

U kunt daardoor onzeker, angstig, verdrietig of boos worden en dat veroorzaakt spanning. De maatschappelijk werker kan u helpen een nieuw evenwicht te vinden door samen met u uw spanning te verminderen en uw kracht te vergroten. Met als doel een zo groot mogelijke kwaliteit van leven van u en uw naasten waarbij u zoveel mogelijk zelf de regie houdt.

Naast de emotionele verwerking en het leren omgaan met uw ziekte of beperking, kan de maatschappelijk werker u ook helpen met praktische zaken. Voorbeelden hiervan zijn: huisvesting, dagbesteding, thuiszorg, personenalarmering, bewindvoering, mentorschap, enzovoort. Ook kan de maatschappelijk werker een ‘wegwijzer’ zijn in allerlei regelingen en voorzieningen.

U en uw naasten kunnen bij de maatschappelijk werker terecht voor begeleiding en behandeling, informatie en advies. U kunt bij uw persoonlijk begeleider, het afdelingshoofd of de specialist ouderengeneeskunde aangeven dat u contact met de maatschappelijk werker wilt. U kunt ook direct zelf contact opnemen met de maatschappelijk werker.