Specialist ouderengeneeskunde

Specialist ouderengeneeskunde

De specialist ouderengeneeskunde is een arts gespecialiseerd in zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken met verschillende gezondsheidsproblemen. Specialisten ouderengeneeskunde zijn net als andere specialisten officieel geregistreerd.

Behandeling

Voor goede behandeling en begeleiding van ouderen en chronisch zieken met diverse gezondsheidsproblemen, is specifieke kennis en ervaring nodig. Het doel van ouderengeneeskunde is het behouden of bereiken van het voor de betrokken patiënt optimale niveau van functionele zelfstandigheid en kwaliteit van leven. Hiervoor zijn zowel diagnostiek en behandeling als zorg noodzakelijk en beschikbaar.

Doel

Voor zijn advies kijkt de specialist ouderengeneeskunde niet alleen naar de ziekte(n), maar óók naar de gevolgen van de gezondheidsproblemen voor het dagelijks leven van de patiënt en zijn omgeving. Welke mogelijkheden zijn er om zoveel mogelijk uit het leven te blijven halen? Er is veel aandacht voor de kwaliteit van leven van de patiënt. Waar mogelijk, overlegt de specialist ouderengeneeskunde met de patiënt over de langere termijn. Hoe zal de ziekte ontwikkelen? Wat is de beste manier voor de patiënt om zich voor te bereiden op eventuele veranderingen?

Werkomgeving

De specialist ouderengeneeskunde is niet alleen werkzaam in het verpleeghuis. De specialist ouderengeneeskunde werkt ook op de polikliniek en als consulent in het ziekenhuis, adviseert huisartsen en is betrokken in multidisciplinaire teams in verzorgingshuizen. Deze integrale, multidisciplinaire en anticiperende werkwijze van de verpleeghuisarts heeft een duidelijke meerwaarde als het gaat om de kwaliteit van zorg voor (thuiswonende) chronisch zieken of ouderen met complexe problematiek en multimorbiditeit.