Psychologie

Zoals voor elke leeftijd,  zijn er specifieke problemen die zich voordoen bij het ouder worden. U en de mensen in uw omgeving, zoals naasten en zorgverleners, kunnen bij de psycholoog terecht voor behandeling, begeleiding en diagnostiek. Het doel hiervan is het in kaart brengen en verminderen van uw klachten en zo mogelijk herstel.

Psychologische begeleiding bij problemen

U kunt voor de meest uiteenlopende problemen terecht bij een psycholoog van Noorderboog. De psycholoog kan u onder andere helpen bij:

  • Emotionele problemen zoals:  somberheid, niet kunnen genieten, depressie, verdriet, rouwverwerking, piekeren, spanningen en angst.
  • Cognitieve klachten zoals: vergeetachtigheid, moeite met concentreren of vinden van woorden, omgaan met gedragsveranderingen bij dementie (bijvoorbeeld agressie, achterdocht, ontremming).
  • Specifieke andere vragen zoals: omgang met (chronische) ziekte en beperkingen, zingeving, verandering van (ongezonde) leefgewoonten en begeleiding van familieleden van bewoners met een (ernstige) aandoening.

Gesprek, onderzoek en behandeling

U bekijkt samen met de psycholoog welke begeleiding of behandeling bij u past. Zo maakt u tijdens het eerste gesprek, het intakegesprek, kennis met uw psycholoog en brengt u samen uw probleem en hulpvraag in kaart. Op basis daarvan maakt u afspraken over het (eventuele) vervolg. Iedere situatie vraagt namelijk om een andere aanpak. Soms kan één gesprek al veel oplossen maar in andere gevallen is aanvullend onderzoek en/of behandeling wenselijk.

Multidisciplinair

Er wordt rekening gehouden met wat er allemaal van invloed is op uw functioneren en welzijn.  Er wordt daarom nauw samengewerkt met andere disciplines zoals: de specialist ouderengeneeskunde, huisarts of andere specialisten, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist, muziektherapeut, geestelijk verzorger, maatschappelijk werk, en natuurlijk het verzorgende team.   

Contact en verwijzing

U kunt via de verschillende locaties of betrokken hulpverleners contact zoeken met de psychologen.