Hassing, E.

Edith Hassing, heeft ruim 25 jaren in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking gewerkt, in verschillende functies, zoals: zorgcoördinator, ambulant begeleider, regie-ondersteuner, coach cliëntenraden, e.d. Sinds 2016 werkt zij als maatschappelijk werker in de ouderenzorg.