Acute heup traject

Nadat u bent behandeld in het ziekenhuis aan een gebroken heup of bekken, kunt u bij het Expertisecentrum Noorderboog revalideren op één van de geriatrische zorgafdelingen. 

Tijdens het revalideren in het verpleeghuis na een gebroken heup of bekken staat u onder behandeling van de specialist ouderengeneeskunde. Uw naasten kunnen het revalidatietraject nauwgezet volgen en een bijdrage leveren aan het traject als dat het herstel bevorderd. 

Herstel

Het revalidatieteam bestaat uit behandelaars van verschillende specialismen en de afdelingen stemmen de revalidatie af op uw situatie en vraagt van u en uw naasten een actieve bijdrage. U krijgt dagelijks oefentherapie en uw eigen inzet bepaalt mede het resultaat. Alles op de revalidatieafdelingen staat in het teken van het revalideren en een zo spoedig mogelijk herstel. 

Het streven is om na de revalidatie weer terug te keren naar uw huidige woonsituatie. Het verpleeghuis zal dan samen met u alles regelen voor het vervolgtraject, zoals bijvoorbeeld zorg van een thuiszorgorganisatie of verdere behandeling.