Bewegingsagogie

Voldoende bewegen is voor iedereen belangrijk. Niet alleen voor uw lichamelijke conditie, want bewegen houdt u actief en betrokken bij uw omgeving en dit heeft een positieve invloed op het gedrag en geheugen. Bovendien geeft bewegen in een groep u de mogelijkheid om op een gezellige manier in contact te komen met anderen. Ook wanneer woorden niet meer te vinden zijn, is communicatie door middel van beweging vaak wel mogelijk.

De bewegingsagoog in verpleeghuis Zonnekamp geeft bewegingsactiviteiten in groepsverband en individueel. Daarbij bieden we verschillende mogelijkheden:

  • gymnastiek
  • fitness
  • bewegen aan tafel
  • bewegen en muziek
  • wandelen
  • fietsen

De activiteiten vinden binnen en buiten plaats en worden ondersteund door vrijwilligers. Bij het intake-gesprek, dat gehouden wordt na opname in het verpleeghuis, bekijken we welk bewegingsprogramma het beste bij u past. Daarna zullen we regelmatig controleren of er aanpassingen in het programma nodig zijn.