Casemanagement dementie

“Iemand die je begeleidt, die er voor je is, die deskundig is, die zorg kan regelen. Dat is wat mantelzorgers willen. Het moet normaal worden dat mensen met dementie en hun naasten een vaste begeleider krijgen. Iemand die hun vragen kan beantwoorden, die ze kunnen bellen als het nodig is.

Iemand die een langdurige relatie aangaat en vroegtijdig wordt ingezet, mogelijk al voordat de diagnose gesteld is. Die er is voor de persoon met dementie, maar zeker ook voor de naaste mantelzorgers. Iemand die voorlichting geeft en meehelpt belangrijke beslissingen te nemen. Iemand die creatief meedenkt om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken.” (uit het rapport van Alzheimer Nederland)

Aanspreekpunt

Een casemanager (zorgbegeleider) is een vast aanspreekpunt voor u en uw naaste(n). Een vertrouwd iemand voor informatie, advies en hulp. Dementie is ingrijpend voor alle betrokken. U, als cliënt, en uw naasten weten dit maar al te goed. De klachten ontwikkelen zich vaak langzaam en roepen veel vragen op. Uw naasten zijn zeer betrokken en helpen waar zij kunnen, maar soms is het moeilijk om alles te begrijpen. De casemanager is een hulpverlener die veel weet over dementie en die ook weet welke hulp mogelijk is voor u. Hij of zij is een speciaal opgeleide verpleegkundige of maatschappelijk werker, die werkt bij een organisatie voor thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg of in een verpleeghuis.

Casemanager

De casemanager:

 • Geeft informatie en advies over het omgaan met veranderingen, die de ziekte in uw leven en dat van uw naasten veroorzaakt;
 • Ondersteunt u en uw naasten bij het ontdekken en oplossen van problemen;
 • Is uw vaste contactpersoon die de zorg en hulp regelt die nodig is;
 • Overlegt zo nodig met de huisarts en andere hulpverleners (de casemanager vraagt uw toestemming voor het gebruikmaken van uw gegevens in dit overleg).

Regionale begeleiding

De casemanager is er voor de persoon bij wie sprake is van een vorm van dementie. Maar ook voor de mantelzorgers, bijvoorbeeld de partner en/of kinderen die de dementerende begeleiden. Het is belangrijk dat mantelzorgers hun moeilijke en zware taak vol kunnen houden en niet overbelast raken. Casemanagement dementie wordt u in de regio aangeboden door alle zorgaanbieders die aangesloten zijn.

Voor de gemeente Steenwijkerland gaat het om onderstaande zorgaanbieders:

 • Zorggroep Noorderboog
 • Zorggroep Oude en Nieuwe Land
 • Dimence
 • Alzheimer Nederland, regio IJssel-Vecht

Voor regio Drenthe gaat het om onderstaande zorgaanbieders:

 • Zorggroep Noorderboog
 • GGZ Drenthe
 • De Stouwe
 • Zorgcentra Zuidwest Drenthe
 • Icare
 • Alzheimer Nederland, regio Drenthe