CVA-zorg

Patiënten zijn gebaat bij een optimale samenwerking op het gebied van (medisch) zorg tussen huisartsen, specialisten, zorgverleners en patiëntenorganisaties. Zorgcombinatie Noorderboog heeft in 2002 het initiatief genomen tot het vormen van een zorgketen voor CVA-patiënten, de zogenaamde Stroke Service Meppel.

Stroke Service Meppel

Stroke Service Meppel is er op gericht om de best mogelijke kwaliteit van leven te realiseren voor iedere CVA-patiënt, binnen alle fasen van de aandoening, de regio Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel.

Het samenwerkingsverband bestaat uit Zorgcombinatie Noorderboog, Isala Diaconessenhuis, Revalidatiecentrum de Vogellanden te Zwolle, Stichting de Stouwe, Zorggroep Oude & Nieuwe Land, Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe, Buurtzorg, Beter Thuis Wonen, ICARE, Carepool, Carinova, Huisartsen regio Meppel/Steenwijkerland en het Centrum voor Indicatiestelling Zorg (CIZ). Ook de patiëntenvereniging Hersenletsel.nl maakt onderdeel uit van het samenwerkingsverband.

Doelen

De doelen van de Stroke Service zijn:

  • Verbeteren van de kwaliteit van leven
  • Verminderen van complicaties
  • Terugdringen van beperkingen en handicaps na een CVA
  • Betere afstemming van behandeling door betrokken hulpverleners
  • Geen wachttijden door intensieve samenwerking.

Hierdoor verbetert de effectiviteit van het behandelproces van CVA-patiënten: de patiënt is op het juiste moment op de juiste plaats en niet langer dan nodig.