Dagbehandeling psychogeriatrie

Dagbehandeling psychogeriatrie

Als u geheugenproblemen hebt en de grip op uw dagelijks leven min of meer lijkt te verliezen, kan er sprake zijn van dementie. Dagbehandeling psychogeriatrie is professionele zorg waarbij nader onderzoek wordt gedaan naar de oorzaak van uw geheugenproblemen. U woont in deze situatie thuis en bezoekt de dagbehandeling één tot enkele dagen per week. De frequentie is afhankelijk van de afgegeven indicatie door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of het WMO+ loket van uw gemeente.

Tijdens de dagbehandeling proberen we een diagnose te stellen voor de geheugenproblemen en eventueel andere beperkingen die u ervaart. Samen met u werken we aan het zo lang mogelijk stabiel houden van het dementeringsproces en het vertragen van achteruitgang.

Locaties

Dagbehandeling Psychogeriatrie van Zorgcombinatie Noorderboog is gevestigd aan de Argusvlinder 5, 7943 RX Meppel (in de wijk Oosterboer). Hiermee plukken we de vruchten van het mogen wonen in een woonwijk. We maken gebruik van de lokale voorzieningen en kunnen gemakkelijk naar buiten voor een fijne wandeling.

U kunt voor Dagbehandeling Psychogeriatrie ook terecht in Zonnekamp in Steenwijk.

Team

Verschillende zorgverleners, begeleiders en behandelaars werken samen om u de best passende zorg te bieden. U hebt veelvuldig contact met het dagelijks team van verzorgenden en activiteitenbegeleiders. Eén van hen is uw persoonlijk begeleider. Daarnaast krijgt u te maken met verschillende behandelaars. Zoals de arts, psycholoog en maatschappelijk werker. Afhankelijk van uw vraag kunnen ook de fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut en diëtist betrokken zijn.

Behandeling

Op basis van onderzoek en in overleg met u en uw vertegenwoordiger doet de arts een voorstel voor de best bij u passende behandeling en begeleiding. De afspraken die u hierover samen maakt, worden vastgelegd in het behandelplan. Vervolgens start de dagbehandeling. Na zes weken volgt een gesprek met u, uw vertegenwoordiger en uw persoonlijk begeleider. We bespreken dan de eventuele diagnose. Ook wordt tijdens dit gesprek duidelijk of de dagbehandeling moet worden voortgezet. Uw persoonlijke situatie is steeds het uitgangspunt.

Huisarts

Omdat u thuis woont, blijft uw eigen huisarts eindverantwoordelijk voor de behandeling. De rol van de arts van Zorgcombinatie Noorderboog, de specialist ouderengeneeskunde, is adviserend. Uw huisarts ontvangt van het onderzoek en de behandeling een schriftelijk verslag.

U arriveert rond 10.00 uur ‘s morgens op de dagbehandeling. Na het gezamenlijk drinken van koffie en thee start het activiteitenprogramma. Dit kan bestaan uit geheugentraining, bewegingsactiviteiten, huishoudelijke bezigheden of creatieve ontspanningsactiviteiten. Na de gezamenlijke broodmaaltijd is er de mogelijkheid om te rusten. Rond 15.00 uur ’s middags drinken we gezamenlijk thee. Omstreeks 16.00 uur keert u weer naar huis terug.

Vervoer

Het vervoer wordt voor u geregeld als u een indicatie voor vervoer hebt ontvangen. U reist per (rolstoel)bus of personenauto. ’s Morgens wordt u tussen 9.00 en 9.45 uur opgehaald. ’s Middags vertrekt u omstreeks 16.00 uur weer richting huis. Eventueel kunt u met eigen vervoer komen.

Kosten

Het kan zijn dat u voor de dagbehandeling een eigen bijdrage moet betalen. Dit is afhankelijk van uw inkomen.