Dagbehandeling somatiek

Een lichamelijke beperking door ziekte, een aandoening of ongeval kan u behoorlijk belemmeren in uw dagelijks leven. Met dagbehandeling somatiek kunt u vaak toch thuis blijven wonen. En zo actief mogelijk blijven deelnemen aan het leven van alledag. Dagbehandeling somatiek is een vorm van zorg waarbij u gerichte en passende behandeling en begeleiding ontvangt. U woont thuis en bezoekt de dagbehandeling één tot enkele dagen per week. De frequentie is afhankelijk van de afgegeven indicatie door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Met individuele behandeling, begeleiding en activiteiten proberen we uw situatie te verbeteren, te stabiliseren of de achteruitgang te vertragen. Daardoor bent u langer in staat zelfstandig te blijven wonen.

Locaties

Zorgcombinatie Noorderboog beschikt over twee locaties waar dagbehandeling somatiek wordt geboden

Team

Verschillende zorgverleners, begeleiders en behandelaars werken samen om u de best passende zorg te bieden. U hebt veelvuldig contact met het dagelijks team van ziekenverzorgenden en activiteitenbegeleiders. Zij zijn uw persoonlijk begeleiders. Daarnaast krijgt u te maken met verschillende behandelaars. Zoals de arts, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, maatschappelijk werker, diëtist en psycholoog.

Behandeling

Op basis van onderzoek en in overleg met u doet de arts een voorstel voor de best bij u passende behandeling en begeleiding. De afspraken die u hierover samen maakt, worden vastgelegd in het behandelplan. Vervolgens start de dagbehandeling. Na zes weken volgt een gesprek met u, uw persoonlijk begeleider en eventueel uw vertegenwoordiger. We bespreken dan de voortgang. Ook wordt tijdens dit gesprek duidelijk of de dagbehandeling moet worden voortgezet. Uw persoonlijke situatie is steeds het uitgangspunt.

Huisarts

Omdat u thuis woont blijft uw eigen huisarts eindverantwoordelijk voor de behandeling. De arts van Zorgcombinatie Noorderboog (veelal de specialist ouderengeneeskunde) heeft een adviserende rol. Uw huisarts ontvangt van het onderzoek en de behandeling een schriftelijk verslag.

Dagindeling

U arriveert rond 10.00 uur ‘s morgens op de dagbehandeling. Na het gezamenlijk drinken van koffie en thee start het behandelprogramma. Dit programma is afgestemd op uw hulpvraag.

Het is van belang dat de u u tijdens uw bezoek aan de dagbehandeling op uw gemak voelt. Naast de therapieën wordt ook aandacht geschonken aan het bieden van rust en is er ruimte voor ontspanningactiviteiten. Tussen de middag eet u een warme maaltijd. Na de middag kunt u als u dat wilt, in een aparte ruimte even rusten. Rond 15.00 uur ’s middags drinken we gezamenlijk thee. Omstreeks 16.00 uur keert u weer naar huis terug.

Vervoer

Het vervoer wordt voor u geregeld. U reist per (rolstoel)bus. ’s Morgens wordt u tussen 9.00 en 9.45 uur opgehaald. ’s Middags vertrekt u omstreeks 16.00 uur weer naar huis. Eventueel kunt u met eigen vervoer komen.

Kosten

Het kan zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen. Dit is afhankelijk van uw inkomen.