Geriatrische revalidatiezorg

Revalidatie is een medische term die letterlijk weer valide (gezond en goed) worden betekent, bijvoorbeeld na een ongeval of medische ingreep. Behandelaren in het verpleeghuis zijn gespecialiseerd in de revalidatie en behandeling van ouderen. In dat geval spreken we van geriatrische revalidatiezorg.

U krijgt passend bij uw klachten therapieën van behandelaars als fysiotherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten, psychologen en specialisten ouderengeneeskunde. Daarnaast helpen wij u in een omgeving waar u zich thuis voelt. Tijdens alle activiteiten gedurende de dag bent u aan het herstellen om zo snel mogelijk weer naar huis te kunnen gaan.

Diagnose

De zorg die u krijgt, is afgestemd op de diagnose die door de arts wordt gesteld en op uw persoonlijke situatie. De volgende diagnoses vallen onder de geriatrische revalidatiezorg:

  • CVA-diagnoses (beroerte, herseninfarct, hersenbloeding)
  • Electieve orthopedie (geplande heup- en knieoperaties)
  • Trauma (bijvoorbeeld letsel door een ongeluk)
  • Amputaties
  • Overige aandoeningen (waaronder longziekten, hartziekten, neurologische aandoeningen).

Specialisatie

Op bepaalde afdelingen zijn wij gespecialiseerd in specifieke ziektebeelden. Zo is afdeling 2 van Reggersoord in Meppel gespecialiseerd in de revalidatie van mensen die een beroerte hebben gehad. En afdeling Botter van verpleeghuis Zonnekamp in Steenwijk is gespecialiseerd in de behandeling van mensen met de ziekte van Parkinson.

Wanneer u voor geriatrische revalidatiezorg in aanmerking komt of wilt komen, kan uw arts overleggen met de specialist ouderengeneeskunde van het verpleeghuis om hiervoor een indicatie te stellen. De zorgbemiddelaar of transferverpleegkundige zal dan op korte termijn voor u een plek in het verpleeghuis regelen.

Wachtlijst

Ons doel is u zo snel mogelijk de meest geschikte plek voor uw herstel aan te bieden. Voor ouderen kan het herstel in het verpleeghuis voorspoediger verlopen dan in het ziekenhuis.