Palliatieve zorg

Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met een laatste levensfase. Wanneer er geen zicht meer is op herstel of genezing, wordt er gesproken van een palliatieve fase. Palliatieve zorg kan bestaan uit behandeling en begeleiding van en aandacht voor problemen van lichamelijke, psychische, sociale en levensbeschouwelijke aard. Terminale zorg vormt een intensivering van de palliatieve zorg. Tijdens de terminale fase is de aandacht vooral gericht op adequate stervensbegeleiding.

Zorgcombinatie Noorderboog hecht er grote waarde aan om de zorg rondom de laatste levensfase met een warm hart en op professionele wijze te bieden aan onze cliënten en naasten.

Om deze zorg adequaat te kunnen bieden aan onze cliënten, werken we nauw samen met andere zorgaanbieders binnen onze regio, zoals (thuis)zorgorganisaties en de hospices. Zorgcombinatie Noorderboog maakt deel uit het van Palliatief Netwerk Meppel en Steenwijkerland.