Parkinson Revalidatie Opname

In sommige gevallen is een tijdelijke opname in een verpleeghuis nodig: de Parkinson Revalidatie Opname (PRO). 

Multidisciplinair

Tijdens de kortdurende verpleging van zes weken kan een patiënt 24 uur per dag geobserveerd  worden om te zien wat de effecten zijn van de medicijnen en de gevolgen van Parkinson. Als een patiënt meer zorg nodig heeft of als medicijnen worden veranderd, is een verpleeghuis een veilige omgeving waar direct hulp in te roepen is.