Zorgbemiddelaar

De zorgbemiddelaar komt in beeld wanneer een toekomstige cliënt van Noorderboog wordt aangemeld via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De zorgbemiddelaar neemt contact op met de toekomstige cliënt en bespreekt de indicatiestelling en de zorg die daarbij wordt geboden.

Tot het moment dat de verhuizing plaatsvindt wordt de cliënt op de wachtlijst geplaatst. Tijdens deze wachtperiode is de zorgbemiddelaar het aanspreekpunt voor de cliënt.

Bewoners

Ook voor bewoners die al in een van de huizen van Zorggroep Noorderboog wonen, is de zorgbemiddelaar actief. Hij/zij zorgt er in samenspraak met de persoonlijk begeleider van de bewoner, of de teamleider voor dat de bewoner een goede indicatie heeft die past bij de zorgbehoefte van de bewoner. Is dat niet het geval dan wordt er een nieuwe indicatie aangevraagd. Bij ontslag uit het verpleeghuis na een revalidatieperiode bekijkt de zorgbemiddelaar of, en zo ja welke hulp nodig is wanneer de cliënt thuis is. Als er vervolg hulp nodig is, wordt dit door de zorgbemiddelaar geregeld.

Revalidatie van cliƫnten

Bij cliënten die in het ziekenhuis verblijven en revalidatie nodig hebben, is geen indicatie van het CIZ nodig. Bij revalidatiecliënten beoordeelt de specialist ouderengeneeskunde de zorgvraag van de cliënt.