Complimenten en klachten

Complimenten en klachten

Wij vinden het belangrijk dat onze cliënten, bewoners en bezoekers tevreden zijn. Daarom streven onze medewerkers er naar om u tijdens uw behandeling of verblijf zo goed mogelijk te behandelen en zorg te verlenen.

Om onze cliënten zo goed mogelijk te helpen, willen we graag weten wat u van onze zorg vindt.

Uw ervaring

Een opmerking, een compliment of een aanbeveling, wij horen het graag van u. Alleen dan kunnen wij onszelf blijven verbeteren. U kunt daarvoor altijd terecht bij de persoon door wie u geholpen bent of bij onze klachtenbemiddelaar. U kunt haar ook informeren via het contactformulier.

Signaal

Het kan voorkomen dat u en/of uw familieleden niet tevreden zijn over onze zorg- of dienstverlening. Dit kan te maken hebben met uw verblijf binnen de instelling of over sommige onderdelen van uw behandeling. Ook kan het zijn dat u niet tevreden bent over de bejegening door onze medewerkers. Dan horen wij dat graag van u. Uw ervaringen kunnen voor onze medewerkers een belangrijk signaal zijn om bepaalde zaken te verbeteren.

Gesprek

Het is meestal het beste om uw klacht te bespreken op de plek waar deze is ontstaan. Probeer uw ongenoegen direct kenbaar te maken bij degene die volgens u de klacht heeft veroorzaakt, of daarvoor verantwoordelijk is. Dit geeft de medewerker de mogelijkheid direct een oplossing te zoeken of eventuele misverstanden recht te zetten.

Klacht

Mocht u het om een of andere reden niet lukken met de betrokkene tot een goede oplossing te komen of vindt u het moeilijk om de persoon hierop aan te spreken, dan kunt u contact opnemen met de klachtenbemiddelaar of de klachtencommissie.

Klachtenbemiddelaar

De klachtenbemiddelaar kan u helpen de juiste weg te vinden voor de behandeling van uw klacht. Zij kan bemiddelen tussen u en degene over wie u een klacht heeft. Daarnaast kan de klachtenbemiddelaar u helpen bij het op schrift stellen van uw klacht en houdt ze u op de hoogte van de klachtenprocedure en de procedure bij aansprakelijkheidsstelling.

Onze klachtenbemiddelaars

Onze klachtenbemiddelaars zijn Erna Veenstra en Ingrid van Dongen.

Contact

U kunt de klachtenbemiddelaar bereiken:

 • telefonisch, (06) 10 04 42 10
 • per e-mail,
 • schriftelijk:
  Zorggroep Noorderboog
  T.a.v. Klachtenbemiddelaar
  Postbus 508
  7940 AM Meppel
 • door het invullen van het contactformulier.

Klachtencommissie

Indien u ontevreden bent over de uitkomst van de klachtbemiddeling of u vindt uw klacht dusdanig ernstig dat u geen bemiddeling wenst, kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de klachtencommissie van Zorggroep Noorderboog.

Uiteraard wordt er vertrouwelijk omgegaan met uw informatie. De klachtenbemiddelaar heeft de plicht tot geheimhouding. Vanzelfsprekend heeft uw klacht geen negatieve gevolgen voor het verloop van de zorgverlening.