Formulier Regionale Klachtencommissie

Zorggroep Noorderboog is aangesloten bij de regionale klachtencommissie Zwolle. Als u ontevreden bent over de uitkomst van de klachtbemiddeling door de klachtenfunctionaris of u vindt uw klacht dusdanig ernstig dat u geen bemiddeling wenst, kunt u rechtstreeks bij deze klachtencommissie uw klacht indienen.

Met dit formulier kunt u uw klacht digitaal versturen. De klacht komt terecht bij het secretariaat van de klachtencommissie. In de regel ontvangt u binnen vijf werkdagen na ontvangst van de klacht een ontvangstbevestiging van de klachtencommissie.

Regionale Klachtencommissie
  • De klacht betreft:

  • ?