Familie, vrienden en vrijwilligers

Familie, vrienden en vrijwilligers

Wij hechten belang aan het samenspel tussen cliënt, mantelzorgers, sociaal netwerk, vrijwilligers en professionals. We werken samen op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen en hebben respect voor elkaars mogelijkheden en grenzen. Zo behouden en/of versterken we de eigen regie van onze cliënten.

In De Menning zijn familie en vrienden hartelijk welkom. Ze kunnen net als thuis op bezoek komen of actief betrokken worden bij diverse activiteiten en bij de zorg van hun naaste. We maken afspraken over de samenwerking van familie, vrienden of andere mantelzorger(s) en de professionele verzorging. In De Menning is een grote groep enthousiaste vrijwilligers die zich inzetten om het wonen zo aangenaam mogelijk te maken. Zij bieden onder andere ondersteuning bij gezamenlijke activiteiten en voeren individuele activiteiten met de bewoners uit.