Cliëntenparticipatie De Menning

Cliëntenparticipatie De Menning

CPG De Menning bestaat uit vrijwilligers, die nauw betrokken zijn bij de cliënten.  Het overleg met de leidinggevende van De Menning is vooral praktisch en informeel. We zijn een enthousiaste groep vrijwilligers die zich bezig houdt met onderwerpen die in de alledaagse praktijk van  groot belang zijn voor de cliënten in De Menning.

Informeer bij de leiding van De Menning of de CPG leden. U kunt ook informatie krijgen bij de ambtelijk secretaris cliëntenmedezeggenschap en -participatie, Carolien van Schie-Houwaard, bereikbaar via (06) 2242 2613 of e-mail .