Waardigheid en Trots

Waardigheid en Trots

De Menning gaat meedoen met Waardigheid en trots op locatie.

Waardigheid en trots op locatie is een ondersteuningsprogramma en onderdeel van het plan Thuis in het Verpleeghuis dat minister Hugo de Jonge in april 2018 presenteerde.
Dit  ondersteuningsprogramma gaat van start met de Scan Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Hiermee krijgt De Menning inzicht in hoeverre de locatie voldoet aan de kwaliteit zoals beschreven in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

Het geheel gaat een beeld geven van sterke punten en ontwikkelpunten.

Deze Scan bestaat uit een vragenlijst die door alle betrokkenen binnen De Menning zal worden ingevuld. Cliënten en familie, medewerkers zorg en ondersteunende diensten en vrijwilligers, leden van de CPG (cliënten-participatie-groep), huisarts(en).
De resultaten van de vragenlijsten zullen onder begeleiding van externe scanners worden besproken in het Kwaliteitsgesprek.
Dit Kwaliteitsgesprek wordt gevoerd met een afvaardiging, ook wel sleutelfiguren genoemd, uit De Menning.
Vervolgens wordt een verbeterplan opgesteld, daarbij kan vanuit Waardigheid en trots op locatie op maat ondersteuning worden geboden.

Waarom doet De Menning mee?

  • We krijgen inzicht in waar we staan met de kwaliteit van zorg
  • We weten waar onze ontwikkelpunten liggen
  • We gaan met elkaar binnen De Menning in gesprek over kwaliteit

Zo nodig kunnen we op maat ondersteuning krijgen bij de ontwikkelpunten.

Klik hier voor meer informatie Waardigheid en Trots.