Activiteiten

Activiteiten

De Schiphorst kent een bruisend verenigingsleven. U kunt kiezen uit verschillende verenigingen voor een passende dagbesteding, zoals muziek, spel creatief/culinair en bewegen.

Wij vinden het belangrijk dat de dagbesteding voldoet aan uw behoeften en wensen. Uw programma wordt opgesteld aan de hand van uw keuzes en interesses.

Met regelmaat worden er activiteiten georganiseerd, zoals een bingo of een muziekavond. Het programma met activiteiten wordt maandelijks op de prikborden gehangen. Aan een deel van deze activiteiten kunt u kosteloos deelnemen, voor sommige betaalt u een vergoeding. Aan de rechterkant van deze pagina ziet u een overzicht van de geplande activiteiten in 2014.

Kerkdienst

Een keer per twee weken wordt op zondag om 10.30 uur een kerkdienst gehouden in het hoofdgebouw van De Schiphorst. Voor nadere informatie kunt u terecht bij Leddy Karelse, geestelijk verzorger, via (0522) 23 40 06 of via de e-mail.

Borrelmiddag

Elke vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur is er een borrelmiddag in het Grand Café van De Schiphorst. Bewoners kunnen hier gratis terecht en familie/bezoek kunnen tegen betaling iets halen. Regelmatig is er ook een muzikant aanwezig.