Familie, vrienden en vrijwilligers

Familie, vrienden en vrijwilligers

Wij hechten belang aan het samenspel tussen cliënt, mantelzorgers, sociaal netwerk, vrijwilligers en professionals. We werken samen op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen en hebben respect voor elkaars mogelijkheden en grenzen. Zo behouden en/of versterken we de eigen regie van onze cliënten.

Vier keer per jaar organiseren we een dialoogavond/familieavond of - middag. Daar gaan we gezamenlijk in gesprek over dingen die op de afdeling aan de orde zijn. Soms bespreken we een bepaald thema of nodigen we een gastspreker uit. Familie nodigen we regelmatig uit om mee te denken over of deel te nemen aan activiteiten. Hun familielid woont bij ons. Wij vinden het belangrijk dat hun bezoek zich welkom voelt in hun woonomgeving. Er zijn geen vaste bezoektijden.

Maaltijden

Ieder dag koken medewerkers een verse maaltijd. Familie is van harte uitgenodigd om te komen koken en mee te eten. Bij de maaltijden houden we rekening met de wensen van de bewoners.