Cliëntenparticipatie De Schiphorst

Cliëntenparticipatie De Schiphorst

Cliëntenmedezeggenschap en -participatie

Bij Zorggroep Noorderboog vinden we het belangrijk dat cliënten mee kunnen denken, mee kunnen praten en gehoord worden. In de wet is deze medezeggenschap ook vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).

Binnen Zorgroep Noorderboog hebben we een Cliënten Medezeggenschap Raad (de CMR) met daarnaast op iedere locatie een Cliënten Participatie Groep (de CPG). Zij behartigen de gemeenschappelijke belangen van cliënten op het gebied van wonen, welzijn en zorg. De CMR richt zich op de formele medezeggenschap op basis van de WMCZ. De CPG legt de nadruk op participatie van cliënten bij alles wat de kwaliteit van veiligheid van zorg, wonen en welzijn in de dagelijkse praktijk op de locatie bepaalt.

Een CPG houdt zich bezig met de onderwerpen die in de alledaagse praktijk van groot belang zijn voor de cliënten. Het gaat niet om individuele zaken (die regelt de cliënt zelf met de verzorgenden/PB’er) maar om onderwerpen die voor alle of veel cliënten van belang zijn. De CPG bespreekt deze zaken met de leidinggevende om te zorgen dat de kwaliteit van de zorg voor de cliënten toeneemt. Het overleg met de leidinggevende is vooral praktisch en informeel maar wel met een structureel karakter.

Wie zijn de CPG leden van De Schiphorst?

De CPG bestaat uit 7 leden.

  • Guido Geux, vertegenwoordiger afd. Lindenhorst.
  • Hillie Popping-Pol, vertegenwoordiger afd. Lankhorst.
  • Puck Schilp-van den Bersselaar, vertegenwoordiger afd. Dickninge.
  • Ceciel de Schutter-Smit, vertegenwoordiger afd. Oosterboer.
  • Yvonne Ofrein, vertegenwoordiger afd. Havixhorst
  • Greet Fledderus, vertegenwoordiger Kaailanden *
  • Janny Brug-van Erkelens, voorzitter CMR.

Wij komen maandelijks bij elkaar, samen met de locatiemanager en teamleiders.

* De Kaailanden is een kleinschalig verpleeghuis voor 24 bewoners met dementie. Een vertegenwoordiger uit de Kaailanden sluit aan als CPG-lid bij CPG De Schiphorst.

Waar houdt CPG De Schiphorst zich mee bezig?

Als CPG houden wij ons bezig met de onderwerpen die in de alledaagse praktijk van groot belang zijn voor de cliënten van De Schiphorst en Kaailanden. De input van familieleden, contactpersonen, vrijwilligers en medewerkers is heel belangrijk. Door aanwezig te zijn op dialoogbijeenkomsten en met elkaar in gesprek te gaan, stellen wij ons op de hoogte van wat er leeft en wat de eventuele vragen zijn. Doel daarbij is een bijdrage leveren aan de kwaliteit van zorg voor onze bewoners.

Bij wie kunt u terecht?

Wilt u meer informatie brengen of krijgen dan kunt u dit doen bij de CPG leden of via de e-mail CPGDeSchiphorst@noorderboog.nl.  

U kunt ook informatie krijgen bij de ambtelijk secretaris cliëntenmedezeggenschap en –participatie, Carolien van Schie-Houwaard. U kunt haar telefonisch contacten (06)-22422613 of via e-mail cliëntenraad@noorderboog.nl.