Uit de CPG

Uit de CPG

Vanaf juni 2017 zijn wij begonnen met het opzetten van een Cliënt Participatiegroep (CPG) De Schiphorst. Na een opstartfase kunnen wij steeds meer inhoud geven aan de CPG De Schiphorst. Inmiddels hebben we al diverse overleggen gehad met de leiding van De Schiphorst.

Onderwerpen die de afgelopen maanden ter sprake zijn gekomen zijn:

  • maaltijdvoorziening, schoonmaak en persoonlijke was.
  • onafhankelijke cliëntondersteuning
  • onbegrepen gedrag
  • personele bezetting
  • zichtbaar maken CPG
  • zorgplan
  • kwaliteitskader Verpleeghuiszorg
  • samenspel koffer
  • privacy
  • veiligheid