Uit de CPG

Uit de CPG

Nieuwsbrief CPG De Schiphorst

Tot op heden hebben wij de verslagen van de cliënten participatiegroep (CPG) op de website gepubliceerd. Ons is gebleken dat wij daarmee niet alle cliënten en betrokkenen bereiken. Op alle afdelingen van de Schiphorst worden vanaf heden nieuwsbrieven uitgegeven. Om  iedereen zoveel mogelijk te informeren over van het werk van de cliënten participatiegroep, zijn wij blij daarbij te mogen aansluiten en u ook op die manier elke 3 maanden op de hoogte houden.

Daarnaast kiezen wij er voor om de verslagen  per overleg niet meer te plaatsen op de website maar deze te vervangen door de nieuwsbrief CPG De Schiphorst.  De inhoud van deze nieuwsbrief is gelijk aan het verslag welke ook geplaatst wordt in de nieuwsbrief van De Schiphorst en zal dus per kwartaal uitgebracht worden. 

Overleg 3 juni 2019

In plaats van een regulier CPG-overleg hebben we op 3 juni jl een themabijeenkomst gehad over ethische vraagstukken. Voor ons als CPG leden een zeer waardevolle bijeenkomst waar we samen met manager, teamleiders en maatschappelijk werk ethische dilemma's hebben besproken.