Zorg en behandeling

Zorg en behandeling

Onze deskundige medewerkers zijn 24 uur per dag aanwezig. We stemmen de zorg af op de bewonersgroep, bijvoorbeeld de momenten van eten, het activiteiten aanbod, pauzes, etcetera. In het zorgplan, dat we samen met de cliënt of de mantelzorger opstellen, beschrijven we de afspraken rondom de zorg van de cliënt.

 

 

Minimaal twee keer per jaar worden deze afspraken besproken tijdens een multidisciplinair overleg (met verschillende zorgverleners). Cliënt en/of mantelzorger worden voor deze gesprekken uitgenodigd. Samen kijken we of de afspraken nog passend zijn, waar nodig passen we ze aan.Iedere cliënt heeft een persoonlijk begeleider, die de zorg rondom de cliënt organiseert. De cliënt en de familie kunnen bij de persoonlijk begeleider terecht met vragen en opmerkingen.

Medewerkers en behandelaren

In de Schiphorst werken betrokken en inspirerende medewerkers met verschillende opleidingen: verpleegkundigen, Verzorgenden IG, helpenden, woonbegeleiders, medewerkers wonen en welzijn. Naast de vele medewerkers is er ook een groep vrijwilligers actief in de Schiphorst, die helpen bij de verschillende activiteiten die georganiseerd worden.

Onze medewerkers worden zowel intern als extern geschoold om deskundig te blijven.

In de Schiphorst werken verschillende behandelaren: