Dunninghe en de buurt

Dunninghe en de buurt

Bij woonzorgcentrum Dunninghe staan de deuren voor iedereen open. Woonzorgcentrum Dunninghe heeft namelijk een belangrijke wijkfunctie. Zo heeft Dunninghe een wijksteunpunt, een restaurant en zijn onze activiteiten toegankelijk voor buurtbewoners.

Wijksteunpunt de Wijk

In het wijksteunpunt van de Wijk participeren verschillende ketenpartners van Zorggroep Noorderboog. Voorbeelden van deze ketenpartners zijn Welzijn de Wolden, Icare, Hulp bij Horen en de praktijkondersteuner van de huisarts. Zij houden verschillende spreekuren, waar u terecht kan voor uw vragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. In het wijksteunpunt wordt er spreekuur gehouden door de volgende professionals:

De trombosedienst, praktijkondersteuner van de huisarts, audicien, buurtwerker van Welzijn de Wolden, klantadviseur, coördinerend wijkverpleegkundige en de welzijnswerker. Voor al uw vragen en/of opmerkingen over zorg, wonen en welzijn bent u van harte welkom!

U kunt vrijblijvend binnen lopen.

LINK spreekuren wijksteunpunt.

Verbinding met de buurt

Dunninghe vindt het van belang om samen te werken met de buurt. Zo werken we samen met verschillende formele en informele organisaties. Een voorbeeld hiervan is het project jong en wijs. Er wordt structureel activiteiten in Dunninghe georganiseerd samen met de leerlingen van de lokale basisschool. Daarnaast heeft Dunninghe verschillende voorzieningen, waar de buurt ook gebruik van kan maken. Bijvoorbeeld het restaurant.

Winkeltje

Van maandag t/m zaterdag is de winkel open van 10.30-11.30 uur. In de winkel worden klein assortiment voor dagelijkse boodschappen zoals brood en beleg en diverse dranken aangeboden.

Kapsalon

Eén keer in de veertien dagen is de kapsalon geopend.

Pedicure

Pedicurepraktijk Helmich is iedere dinsdag in Dunninghe.

Restaurant

Dunninghe beschikt over een restaurant waar iedereen van harte welkom om een warme maaltijd te nuttigen tussen 12.00-13.30 uur.

Activiteiten

Dunninghe biedt een breed activiteitenaanbod waar ook gasten van buitenaf van harte welkom zijn. Iedere maand wordt er een activiteitenprogramma gemaakt, waarin de wensen van de cliënt en bezoeker centraal staan.