Familie, vrienden en vrijwilligers

Familie, vrienden en vrijwilligers

Dunninghe hecht belang aan het samenspel tussen cliënt, mantelzorgers, sociaal netwerk, vrijwilligers en professionals. Er wordt samengewerkt op basis van gelijkwaardigheid, vertrouwen en respect voor elkaars mogelijkheden en grenzen. Zo behouden en/of versterken we de eigen regie van onze cliënten.

 

 

We zijn blij met de betrokken familie en vrienden van de cliënten binnen Dunninghe. Ook wanneer een cliënt in Dunninghe woont, wordt er nauw afgestemd op welke wijze familie en vrienden kunnen samenwerken binnen Dunninghe. Afstemming vindt plaats doormiddel van individuele gesprekken. De eerst verantwoordelijke verzorgende is voor de eerste contactpersoon van de cliënt en/of mantelzorger het vaste aanspreekpunt in de begeleiding, zorg en behandeling voor de cliënt. De eerste verantwoordelijk verzorgende kan u informatie en advies geven over ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgers.

Dunninghe waardeert de inzet van verwanten en organiseert daarom jaarlijks een dag van de verwanten.

Verwanten zitten soms in de rol als mantelzorger. Voor mantelzorgers organiseert Dunninghe samen met ketenpartners ‘de week van de Mantelzorger’ in de gemeente de Wolden. Daarnaast vindt er jaarlijks een mantelzorgwaardering plaats op de locatie.

Naast de verwanten van de cliënten zet een groot aantal betrokken vrijwilligers zich in Dunninghe dagelijks in voor het welzijn van onze cliënten.

Wanneer u vrijwilligerswerk binnen Dunninghe wilt doen, kunt u contact opnemen met één van onze coördinator vrijwilligerswerk, Roely Djirlauw

Daarnaast organiseren we af en toe op de locatie themabijeenkomsten voor vrijwilligers en/of verwanten. Voor verdere informatie over vrijwilligerswerk binnen de Noorderboog gaat u naar de webpagina Vrijwilligers