Zorg en behandeling

Zorg en behandeling

Om voor een zorgwoning Dunninghe in aanmerking te komen dient u een indicatie ‘zorg zonder behandeling’ te hebben die valt onder de wet langdurige zorg (WLZ). Met deze indicatie betekent het dat de eigen huisarts de verantwoordelijke arts blijft, of uw gaat over naar een huisarts in de Wijk.

 

 

 

Zorg aanleunwoningen

Binnen de aanleunwoningen kan de zorg gegeven worden op basis van een indicatie voor de thuiszorg (zorgverzekeringswet), als op basis van een indicatie die valt onder de wet langdurige zorg. In beide gevallen blijft de huisarts de eindverantwoordelijke arts. 

De huisartsen in de Wijk/Koekange werken nauw samen met het zorgteam van Dunninghe en met de eerstelijns behandelaren van het Expertise Centrum Noorderboog.

 

Binnen Dunninghe wordt de zorg wordt gegeven door een zorgteams die bestaan uit verpleegkundigen, verzorgenden en huishoudelijk medewerkers.

Indicatie thuiszorg

De indicatie voor de thuiszorg wordt gesteld door de coördinerende wijkverpleegkundige van de Noorderboog. De indicatie die valt onder de wet langdurige zorg moet worden aangevraagd bij het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ).

Onze klantadviseurs helpen u graag hierbij.