Familie, vrienden en vrijwilligers

Familie, vrienden en vrijwilligers

Wij hechten belang aan het samenspel tussen cliënt, mantelzorgers, sociaal netwerk, vrijwilligers en professionals. We werken samen op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen en hebben respect voor elkaars mogelijkheden en grenzen. Zo behouden en/of versterken we de eigen regie van onze cliënten.

In het Anker hebben wij een grote groep enthousiaste vrijwilligers die zich inzetten om het wonen in het Anker zo aangenaam mogelijk te maken. Zij bieden onder andere ondersteuning bij gezamenlijke activiteiten, voeren individuele activiteiten met de bewoners en cliënten uit en  bemannen de bibliotheek en het winkeltje.