Cliëntenparticipatie

Cliëntenparticipatie

In 2017 zijn we gestart met een nieuwe vorm van Clientmedezeggenschap en Client participatie. Er is een gezamenlijke CMR ( Client Medezeggenschap Raad) voor de gehele organisatie en daarnaast zijn er op de locaties CPG’s ( Client Participatie groepen).

In het Anker is een actieve CPG die regelmatig overleg heeft met de leidinggevende, de contactpersonen en de bewoners.