Cliëntenparticipatie

Cliëntenparticipatie

In 2017 zijn we gestart met een nieuwe vorm van Clientmedezeggenschap en Client participatie. Er is een gezamenlijke CMR ( Client Medezeggenschap Raad) voor de gehele organisatie en daarnaast zijn er op de locaties CPG’s ( Client Participatie groepen).

In het Anker is een actieve CPG die regelmatig overleg heeft met de leidinggevende, de contactpersonen en de bewoners. Dit overleg vindt plaats in een informele en praktische sfeer. We zijn een enthousiaste groep die zich bezig houdt met onderwerpen die in de alledaagse praktijk van  groot belang zijn voor de bewoners van het Anker.

Van deze overleggen wordt iedere keer een verslagje gemaakt om u zo op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen het Anker. Deze verslagen kunt u teruglezen als u op de button "Verslagen" drukt.

Interesse?

Uiteraard kan het ook zijn dat u meer interesse heeft,  bijv in deelname aan de CPG groep of over iets anders. Bij de manager van het Anker of bij de CPG leden kunt u  vragen om meer informatie, evenals bij de ambtelijk secretaris cliëntenmedezeggenschap en -participatie, Carolien van Schie-Houwaard, bereikbaar via telefoon (06)22422613 of e-mail . Zij staan u allen graag ter woord!