Wonen in Irenehuis

Wonen in Irenehuis

Woonzorgcentrum Irene beschikt over 57 appartementen. Irenehuis is bedoeld voor cliënten met een indicatie van het Centrum voor Indicatiestelling in de Zorg (CIZ).
In het Irenehuis bestaat de mogelijkheid om te komen wonen met zorg en behandeling.

 

 

Appartement voor tijdelijk verblijf

Irenehuis heeft de beschikking over één Eerstelijnsverblijf hoog complex appartement.
Eerstelijnsverblijf (Elv) is een kortdurend verblijf in een zorginstelling. U kunt gebruikmaken van elv als u tijdelijk om een medische reden niet thuis kunt wonen. Bijvoorbeeld nadat u in het ziekenhuis lag. Uw huisarts of behandelend arts schat in dat u op korte termijn zult herstellen. U krijgt dan een medische indicatie van uw huisarts. Het doel van het verblijf is dat u weer zelfstandig thuis kunt wonen.