Familie, vrienden en vrijwilligers

Familie, vrienden en vrijwilligers

Wij hechten belang aan het samenspel tussen cliënt, mantelzorgers, sociaal netwerk, vrijwilligers en professionals. We werken samen op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen en hebben respect voor elkaars mogelijkheden en grenzen. Zo behouden en/of versterken we de eigen regie van onze cliënten.

Voor mensen met dementie zijn familie, vrienden en bekenden, ook wel mantelzorgers genoemd, een houvast in de wereld die meer en meer chaotischer wordt. Zij zijn en blijven onlosmakelijk met de cliënt verbonden en dragen in hoge mate bij aan hun kwaliteit van leven. Iemand die intensief voor een ander zorgt, noemen we een mantelzorger. De mantelzorger kent de levensloop en de persoon met dementie en kan deze informatie delen met de professional om samen de juiste aansluiting te vinden in de begeleiding van de mens met dementie.

Binnen Jan Thijs Seinenhof zijn veel vrijwilligers actief. Er zijn diverse vormen van vrijwilligers werk: ondersteuning bij individuele en groepsactiviteiten en recreatieve en/of facilitaire ondersteuning bij groepsactiviteiten.

Actief deelnemen

In Jan Thijs Seinenhof willen we graag dat familie, vrienden en bekenden de nieuwe woonvoorziening beschouwen als de nieuwe woning van hun partner, ouder, familielid of bekende. Uiteraard zijn er geen bezoektijden. Wel zijn sommige momenten van de dag vaak minder geschikt, bijvoorbeeld de vroege ochtend en tijdens de maaltijden. Familieleden kunnen – op welke manier dan ook – actief deelnemen aan het dagelijks leven, bijvoorbeeld meehelpen bij het koken.  Niet ieder familielid is in staat op eenzelfde manier bij te dragen. Daarom zoeken we individueel naar de juiste afstemming. De beleving van onze bewoners staat hierin centraal.