Cliëntenparticipatie

Cliëntenparticipatie

Binnen Jan Thijs Seinenhof is een Client Participatie groep actief, deze groep is meer bekend onder de naam van Klankbordgroep Jan Thijs Seinenhof.

 

De Klankbordgroep JTS  is de basis voor informele medezeggenschap van cliënten in Jan Thijs Seinenhof. Zoals elke individuele cliënt zoveel mogelijk de eigen regie mag/moet voeren over de eigen zaken, zo mag de groep cliënten (en/of hun mantelzorgers, contactpersonen of andere vrijwilligers) hierover meepraten.

Waar houdt de Klankbordgroep JTS zich mee bezig?

Wij houden ons bezig met de onderwerpen die in de alledaagse praktijk voor alle of veel cliënten van groot belang zijn (en dus niet om individuele zaken). De doelen die voor ons van belang zijn zijn:

  1. Weten wat er leeft bij de cliënten
  2. Het benoemen van verbeterpunten

Het gaat eigenlijk over alles wat de kwaliteit en veiligheid van zorg, wonen en welzijn in de dagelijkse praktijk bepaalt. Alledaagse zaken die voor u als cliënt belangrijk zijn of kunnen zijn.  Hierbij kunt u denken aan het eten (tijdstip, menu, kwaliteit), aan veiligheid (medicijnen, valincidenten, veilig voelen etc) aan kwaliteit (schoonmaak en tevredenheidsonderzoeken) maar ook aan ontspannings- en activiteitenmogelijkheden, etc etc.. Wij bespreken deze zaken met de leidinggevende om het zo te regelen dat de kwaliteit van zorg voor de cliënten toeneemt. Dit gebeurt in een informele sfeer maar wel met een structureel karakter. 

Wat is onze werkwijze?

Wij komen 1 x per maand bij elkaar, samen met de locatiemanager. Onze bijeenkomsten duren maximaal 1 uur en zijn vooralsnog gepland op de vrijdagochtenden. Onze bijeenkomsten zijn informeel en toegankelijk qua sfeer.

Het gaat ons om aangelegenheden binnen Jan Thijs Seinenhof. Van onze bijeenkomsten wordt een informeel verslag gemaakt. Het ligt in onze bedoeling deze verslagen binnen afzienbare tijd ook te plaatsen op deze site.

 

Uw inbreng is gewenst!

De Klankbordgroep heeft u nodig! Uw bevindingen, ervaringen enz (als cliënt en/of verwanten) zijn voor ons zeer waardevol.

Wij vinden het erg belangrijk dat er door de cliënten en hun verwanten meegedacht wordt over die onderwerpen die in de alledaagse praktijk voor u van groot belang zijn. Mede door uw inbreng hopen we onder andere uw welzijn en welbevinden in Jan Thijs Seinenhof zo aangenaam mogelijk te kunnen maken.

Bij wie kunt u terecht?

Wilt u informatie brengen of krijgen dan kunt u dit doen bij de Klankbordgroepsleden en/of locatiemanager, Heine Sietsma.

U kunt ook informatie krijgen bij de ambtelijk secretaris cliëntenmedezeggenschap en -participatie,  Carolien van Schie-Houwaard. U kunt haar telefonische contacten (06) 22 42 26 13 of via e-mail clientenraad@noorderboog.nl