Logeerzorg Kaailanden

Logeerzorg Kaailanden

Soms heeft u als mantelzorger even tijd voor uzelf nodig. Om uit te rusten, andere mensen te zien of andere dingen te doen dan zorgen. Dat kan echter alleen als u de zorg op een verantwoorde manier kunt overdragen. Vervangende zorg of respijtzorg houdt in dat u de zorg tijdelijk overdraagt aan een ander. U kunt even tijd voor uzelf vrijmaken en weer nieuwe energie op doen. Logeerzorg is een vorm van respijtzorg: wij nemen de zorg tijdelijk van u over.

Wat bieden we?

In Kaailanden bieden we logeerzorg aan in een eigen appartement, met alle voorzieningen (bijvoorbeeld keuken, badkamer, slaapkamer en eigen voordeur via de zij-ingang). Er is gratis WIFI  beschikbaar. Het appartement is voorzien van sensoren, zoals een uit-bed-sensor en een handbel, en er kan gebruikt worden gemaakt van tilliften. Wij kunnen een aantal vaste dagen de zorg van u overnemen. Dat is ook mogelijk voor een langere periode (tot drie maanden).

Alleen of samen

Dit kan alleen, maar ook samen (eventueel als een vakantie). Dit is mogelijk door ons mooie koppelbed, dat we aan het bed kunnen koppelen, zodat mensen samen kunnen slapen. Logeerzorg bij Kaailanden kan ook wanneer er complexe verpleegkundige of verzorgende handelingen nodig zijn. Een professioneel team van verpleegkundigen en verzorgenden is 24 uur per dag beschikbaar.

Het Trefpunt

In Kaailanden is het mogelijk om deel te nemen aan verschillende activiteiten in het trefpunt, een gezamenlijke ruimte waar diverse activiteiten plaatsvinden. In de huiskamers brengen zes bewoners met dementie de dag door, het is mogelijk om daar bij aan te sluiten. Wij bieden bij deze doelgroep belevingsgerichte zorg en begeleiding.

Vrijwilligers

Binnen Kaailanden werken vrijwilligers, die samen met u en de cliënt of alleen met de cliënt naar het centrum of park kunnen gaan, een boodschap doen of op een andere manier kunnen  ondersteunen.

Informatie en kosten

Wanneer u benieuwd bent naar de mogelijkheden kunt u bellen naar onze afdeling Klantadvies, (0522) 725852. Bij uw gemeente kunt u informeren of u in aanmerking komt voor een indicatie voor kortdurend logeren vanuit de Wmo. U kunt hiervoor een afspraak maken met een Wmo consulent via 140522 of via een online contactformulier op de website. Kortdurend logeren kan drie etmalen per week, waarbij sparen van etmalen om tot een langere periode te komen, is toegestaan.