Familie, vrienden en vrijwilligers

Familie, vrienden en vrijwilligers

Wij hechten belang aan het samenspel tussen cliënt, mantelzorgers, sociaal netwerk, vrijwilligers en professionals. We werken samen op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen en hebben respect voor elkaars mogelijkheden en grenzen. Zo behouden en/of versterken we de eigen regie van onze cliënten.

Voor iemand met dementie zijn familie, vrienden en bekenden een houvast in de wereld die meer en meer chaotischer wordt. Zij zijn en blijven onlosmakelijk met de cliënt verbonden en dragen in hoge mate bij aan hun kwaliteit van leven. Iemand die intensief voor een ander zorgt, noemen we een mantelzorger. De mantelzorger kent de levensloop en de persoon met dementie en kan deze informatie delen met de professional om samen de juiste aansluiting te vinden in de begeleiding.

Actief deelnemen

In Kaailanden willen we graag dat familie, vrienden en bekenden de nieuwe woonvoorziening beschouwen als de nieuwe woning van hun partner, ouder, familielid of bekende. Uiteraard zijn er geen bezoektijden. Wel zijn er momenten op de dag die minder geschikt zijn, bijvoorbeeld de vroege ochtend. Familieleden kunnen – op welke manier dan ook – actief deelnemen aan het dagelijks leven. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan meehelpen bij koken.

Daarnaast vinden we het belangrijk om samen te werken met u om zo de cirkel rondom de bewoners in te vullen. Dit  gebeurt met individuele contacten en gesprekken, en met onze huiskamer gesprekken, met u en vrijwilligers.

We vinden het fijn als u actief meedenkt.