Cliëntenparticipatie

Cliëntenparticipatie

In Kaailanden vinden we het belangrijk om met u als mantelzorger/familie in contact te zijn en samen in gesprek te zijn over onderwerpen zoals wonen, welzijn, kwaliteit en veiligheid van zorg.

We geven deze participatie vorm door het organiseren van huiskamergesprekken. Naast deze huiskamer gesprekken is er één afgevaardigde van Kaailanden die lid is van de Cliënt Medezeggenschap Raad (CMR). De CMR is er voor de medezeggenschap voor onderwerpen die vanuit de organisatie gemeenschappelijk geregeld worden, zoals automatisering, toezicht, algemeen beleid op zorgonderwerpen et cetera.