Cliëntenparticipatie

Cliëntenparticipatie

In Kaailanden vinden we het belangrijk om met u als mantelzorger/familie in contact te zijn en samen in gesprek te zijn over onderwerpen zoals wonen, welzijn, kwaliteit en veiligheid van zorg.

We geven deze participatie vorm door het organiseren van huiskamergesprekken. Naast deze huiskamer gesprekken is er één afgevaardigde van Kaailanden die als CPG-lid aansluit bij de CPG De Schiphorst waar men maandelijks bij elkaar komt, samen met de locatiemanager en teamleiders. 

In deze CPG houdt men zich bezig met de onderwerpen die in de alledaagse praktijk van groot belang zijn voor de cliënten van Kaailanden als ook De Schiphorst. Het gaat niet om individuele zaken (die regelt de cliënt zelf met de verzorgenden/PB’er) maar om onderwerpen die voor alle of veel cliënten van belang zijn. De CPG bespreekt deze zaken met de leidinggevende om te zorgen dat de kwaliteit van de zorg voor de cliënten toeneemt. Het overleg met de leidinggevende is vooral praktisch en informeel maar wel met een structureel karakter.

 

Voor meer informatie klikt u hier