Zorg en behandeling

Zorg en behandeling

Een team van deskundige medewerkers (gespecialiseerd verzorgenden psychogeriatrie, verpleegkundigen, verzorgenden IG, helpenden, activiteitenbegeleider en facilitair medewerkers) staat 24 uur per dag voor u klaar om naar behoefte de zorg en begeleiding te bieden. Iedere cliënt in Kaailanden heeft een vast aanspreekpunt, die de zorg en begeleiding rond de cliënt coördineert.

De medewerkers van Kaailanden hebben hier bewust voor gekozen. Hun hart ligt bij het werken met mensen met dementie.  Het dagelijks leven staat hierbij voorop. Wij willen graag dat onze bewoners het wonen in Kaailanden zoveel mogelijk ervaren als 'Wonen zoals thuis'.

Onze uitgansgspunten

  • Iemand met dementie behoudt zo lang mogelijk de regie over zijn of haar eigen leven. De bewoner mag zijn wie hij/zij is.
  • Onze zorg begint bij het leren kennen van de cliënt zijn/haar persoonlijkheid en levensloop.
  • Wij ondersteunen de bewoner, mantelzorgers en familie in het omgaan met cognitieve, emotionele en sociale consequenties van de dementie.
  • Wij bieden zorg en structuur met individuele dag invulling en welzijnsactiviteiten.

Behandelaren

We stemmen uw zorg en begeleiding af op uw persoonlijke situatie. Daarbij kijken we naar wat u nodig heeft, en van wie u advies, begeleiding en/of behandeling moet krijgen. In verpleeghuis Kaailanden werken verschillende behandelaren: