Familie, vrienden en vrijwilligers

Familie, vrienden en vrijwilligers

Wij hechten belang aan het samenspel tussen cliënt, mantelzorgers, sociaal netwerk, vrijwilligers en professionals. We werken samen op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen en hebben respect voor elkaars mogelijkheden en grenzen. Zo behouden en/of versterken we de eigen regie van onze cliënten.

In Nijenstede willen we graag dat familie, vrienden en bekenden de nieuwe woonvoorziening beschouwen als de nieuwe woning van hun partner, ouder, familielid of bekende. Uiteraard zijn er geen bezoektijden. Familieleden kunnen – op welke manier dan ook – actief deelnemen aan het dagelijks leven. Daarnaast vinden we het belangrijk om samen te werken met u om zo de cirkel rondom de bewoners in te vullen. Dit  gebeurt met individuele contacten en gesprekken, en met informatiebijeenkomsten, met u en vrijwilligers. We vinden het fijn als u actief mee denkt.