Mantelzorg

Mantelzorg

Binnen Nijenstede werken we veel samen met mantelzorgers, en proberen daar waar mogelijk en gewenst hen te ondersteunen.

Sinds jaar en dag zorgen mensen voor andere personen hun omgeving, die hulp nodig hebben. Vroeger bestond daar geen woord voor, tegenwoordig noemen we dit mantelzorg. Een mantelzorger is iemand die een persoonlijke band heeft met degene voor wie hij langdurig en onbetaald zorgt. De zorgverlening vloeit voort uit de sociale relatie en valt buiten het kader van een hulpverlenend beroep of georganiseerd vrijwilligers werk. Het is juist de sociale relatie waar het ook in Woonzorgcentrum Nijenstede om draait.