Cliëntenparticipatie Nijenstede

Cliëntenparticipatie Nijenstede

Welkom op de pagina van de CliëntenParticipatieGroep (CPG) Nijenstede. Op deze pagina kunt u informatie vinden over datgene waar de CPG zich mee bezig houdt.

Een CliëntenParticipatieGroep (CPG) is de basis voor informele medezeggenschap van cliënten in Nijenstede. Zoals elke individuele cliënt zoveel mogelijk de eigen regie mag/moet voeren over de eigen zaken, zo mag de groep cliënten (en/of hun mantelzorgers, contactpersonen of andere vrijwilligers) hierover meepraten.

Cliëntenmedezeggenschap en -participatie

Bij Zorggroep Noorderboog vinden we het belangrijk dat cliënten mee kunnen denken, mee kunnen praten en gehoord worden. In de wet is deze medezeggenschap ook vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).

Binnen Zorgroep Noorderboog hebben we een Cliënten Medezeggenschap Raad (de CMR) met daarnaast op iedere locatie een Cliënten Participatie Groep (de CPG). Zij behartigen de gemeenschappelijke belangen van cliënten op het gebied van wonen, welzijn en zorg. De CMR richt zich op de formele medezeggenschap op basis van de WMCZ. De CPG legt de nadruk op participatie van cliënten bij alles wat de kwaliteit van veiligheid van zorg, wonen en welzijn in de dagelijkse praktijk op de locatie bepaalt.

Een CPG houdt zich bezig met de onderwerpen die in de alledaagse praktijk van groot belang zijn voor de cliënten. Het gaat niet om individuele zaken (die regelt de cliënt zelf met de verzorgenden/PB’er) maar om onderwerpen die voor alle of veel cliënten van belang zijn. De CPG bespreekt deze zaken met de leidinggevende om te zorgen dat de kwaliteit van de zorg voor de cliënten toeneemt. Het overleg met de leidinggevende is vooral praktisch en informeel maar wel met een structureel karakter.

Wie zitter er in de CPG Nijenstede?

Op dit moment bestaat de CPG uit 7 bewoners van Nijenstede.  Wij komen 1 keer in de 2 maanden bij elkaar, samen met de locatiemanager en de teamleider.

Op dit moment hebben wij vanuit onze CPG nog geen contactpersoon naar de CMR. Om die reden sluit voor nu een CMR lid aan bij onze overleggen. Informatie-uitwisseling is dan nl het meest direct.  

 

Waar houdt de CPG Nijenstede zich mee bezig?

Als CPG houden wij ons bezig met de onderwerpen die in de alledaagse praktijk van groot belang zijn voor de cliënten. De input van familieleden, contactpersonen, vrijwilligers en medewerkers is heel belangrijk. Door met elkaar in gesprek te gaan, stellen wij ons op de hoogte van wat er leeft en wat de eventuele vragen zijn. Doel daarbij is een bijdrage leveren aan de kwaliteit van zorg voor onze bewoners.

 

Bij wie kunt u terecht?

Wilt u meer informatie brengen of krijgen dan kunt u dit doen bij de leden van de CPG of de  locatiemanager Janny Meijering. U kunt ook informatie krijgen bij de ambtelijk secretaris cliëntenmedezeggenschap en -participatie, Carolien van Schie-Houwaard. U kunt haar telefonisch contacten op (06)-22422613 of via de e-mail cliëntenraad@noorderboog.nl.