Overlegmomenten 2018

Overlegmomenten 2018

De CPG overlegt in 2018 in ieder geval op de volgende data. In deze overleggen zullen ook bepaalde thema's besproken worden.

Datum                                      Thema

18 januari 2018                       Eten / drinken zelfredzaamheid

10 april 2018                           Invulling feestdagen & vakantieperiode / activiteiten 2018

juli 2018                                   Positieve Gezondheid

nog nader te bepalen            ZZP en Financiën Nijenstede

nog nader te bepalen            Samenspel / samenspelkoffer

oktober 2018                          Veiligheid

nog nader te bepalen           Renovatie Nijenstede