Uit de CPG

Uit de CPG

Na een opstartfase kunnen wij steeds meer inhoud geven aan de CPG Nijenstede. In januari 2018 hebben we een eerste thema overleg gehad. Op deze pagina kunt u de verslagen teruglezen van onze bijeenkomsten.